ارکستر سمفونیک تهران آثار آهنگسازان ایرانی را اجرا می‌کند
با رهبری «مهدی وجدانی» و تک‌نوازی پاشا هنجنی و وفا مصباحی
برای اولین بار در ایران سمفونی فانتاستیک برلیوز نواخته می‌شود