گروه دبیرزاده
نوازنده، آهنگساز
Dabirzadeh Band
تک قطعه‌ها 
[ ترکاش ]
[ گروه دبیرزاده ]
ویدیو‌ها 
[ گروه دبیرزاده ]
[ ترکاش ]