افتتاحیه نمایشگاه تار و سه تار در بتهوون شیراز | موسیقی ما