مراسم خصوصی رونمایی از قطعه یازده ستاره (سالار عقیلی) برای جام جهانی | موسیقی ما