هیچم خبر از هیچ بی کلام (اثری از میلاد درخشانی)
4.40625

امتیاز : 88.1/100
تعداد رأی: 32
( امتیاز : 88.1/100 - 32 رأی)
(32 رأی)

سرنای نوروز فرزاد مرادی، بهزاد مرادی
3.49091

امتیاز : 69.8/100
تعداد رأی: 110
( امتیاز : 69.8/100 - 110 رأی)
(110 رأی)

حباب محسن یگانه
3.49035

امتیاز : 69.8/100
تعداد رأی: 18444
( امتیاز : 69.8/100 - 18444 رأی)
(18444 رأی)

جام مصفا
جام مصفا علیرضا افتخاری
3.43119

امتیاز : 68.6/100
تعداد رأی: 4258
( امتیاز : 68.6/100 - 4258 رأی)
(4258 رأی)

عاشقانه ها احسان خواجه امیری
3.32859

امتیاز : 66.6/100
تعداد رأی: 12161
( امتیاز : 66.6/100 - 12161 رأی)
(12161 رأی)

قصهٔ زندگی
قصهٔ زندگی ایرج (حسین خواجه امیری)
3.315845

امتیاز : 66.3/100
تعداد رأی: 3679
( امتیاز : 66.3/100 - 3679 رأی)
(3679 رأی)

من خود آن سیزدهم محسن چاوشی
3.295825

امتیاز : 65.9/100
تعداد رأی: 5030
( امتیاز : 65.9/100 - 5030 رأی)
(5030 رأی)

دل آواهایی برای صلح و عشق
دل آواهایی برای صلح و عشق بی کلام (اثری از پژمان مصلح)
3.294865

امتیاز : 65.9/100
تعداد رأی: 1733
( امتیاز : 65.9/100 - 1733 رأی)
(1733 رأی)

ساقی سرمست
ساقی سرمست محمدعلی کریمخانی
3.27044

امتیاز : 65.4/100
تعداد رأی: 159
( امتیاز : 65.4/100 - 159 رأی)
(159 رأی)

دیار عاشقان
دیار عاشقان علی تفرشی
3.231405

امتیاز : 64.6/100
تعداد رأی: 121
( امتیاز : 64.6/100 - 121 رأی)
(121 رأی)