کوشان ترکاشوند
آثار این هنرمند 
[ مجید ترکاشوند ]
ویدیو‌ها 
[ مجید ترکاشوند ]