بهتاش زرین
تنظیم کننده
Behtash Zarrin
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ ماکان ]
[ فریدون آسرایی ]
[ فرزاد فرزین ], [ فریدون آسرایی ]
[ فریدون آسرایی ]
[ محمد اصفهانی ]
[ مسعود منصوری ]
[ حسین قادری ]
[ بهنام زرین ]
[ هومن جوادی ]
[ بابک زرین ]
[ بابک زرین ]
[ بابک زرین ]
ویدیو‌ها 
[ فریدون آسرایی ]