علی بیات
تنظیم کننده
Ali Bayat
Music Arranger
تک قطعه‌ها 
[ علی بیات ]
[ علی بیات ]
[ علی بیات ]
سایر آثار این هنرمند 
[ علی مواسات ]
[ علی بیات ]
[ نیما محرابی ], [ جمشید قلی زاده ]
[ علی بیات ]
[ سعید معارف وند ]