عباس محمدی
آثار این هنرمند 
[ محمود آذش ]
[ سالار عقیلی ]