برنامه یاد بعضی نفرات
 
در روز ملی بزرگداشت حافظ آلبوم «حافظ‌خوانی» اثر «علی رستمیان» در فرهنگسرای نیاوران رونمایی شدیادروز حافظ شیرازی | موسیقی ما