برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده «موشک‌های کاغذی» همزمان با بازنشر این اثر به مناسبت هفتمین روز حمله تروریستی اهواز عنوان کردسهیل پندوش | موسیقی ما