برنامه یاد بعضی نفرات
 
جشن امضای پرمخاطب نخستین آلبوم خواننده گروه سابق «کامنت»
جشن امضای آلبوم «این سمت» پنجشنبه برگزار می‌شودعلیرضا ریاضی | موسیقی ما