برنامه یاد بعضی نفرات
 
در سریالی به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و با محوریت مفاسد اقتصادی
ضمن رد فرجام خواهی معترضین
آخرین جلسه‌ی دادگاه خواننده‌ی رپ برگزار شد
در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران
حواشی پرونده جنجالی خواننده جوان ادامه دارد
خواننده‌ی جوان به قصاص محکوم شد
جمعه شب درشبکه سه سیما ببینیدحمید صفت | موسیقی ما