برنامه یاد بعضی نفرات
 
از سوی مدیر رسانه‌ای این خواننده در پی شایعات مطرح‌شده‌ی اخیر عنوان شدآرش حسینی | موسیقی ما