برنامه یاد بعضی نفرات
 
در ميان استقبال مخاطبان؛
با اجراهای پرشور دوئت ماکان اشگوری و گروه داماهی در شب پایانی؛
آواز کریستف رضاعی در شب پنجم هفته موسیقی تلفیقی روی صحنه رفت
مهرداد پاکباز در شب چهارم هفته موسیقی تلفیقی روی صحنه رفت
دونوازی بعلاوه یک و آسمان رنگین فرهنگسرای نیاوران
گزارشی از شب دوم هفته موسیقی تلفیقی
گروه پیتر سلیمانی‌پور در شب اول هفته موسیقی تلفیقی روی صحنه رفت؛
با اجرایی پر شور و جذاب؛
نشست خبری هفته موسیقی تلفیقی تهران برگزار شد؛
پس از برگزاری موفقیت‌آمیز این برنامه در سال گذشته؛هفته موسیقی تلفیقی | موسیقی ما