برنامه یاد بعضی نفرات
 
همزمان با نوروز از «تماشاخانه» سایت «موسیقی ما» منتشر شد؛
مستندی درباره‌ی اولين مؤسس آموزشگاه آزاد موسيقی در ايرانمحمدعلی اميرجاهد | موسیقی ما