برنامه یاد بعضی نفرات
 
کنسرت دکتر مختاباد دوم و سوم شهریور در برج میلاد برگزارشد
کنسرت هدایتی با حضورجمع کثیری از ستارگان در میلاد نمایشگاه برگزار شد
کنسرت آنسامبل مسایا به رهبری هانیبال یوسف برگزار شد؛
گفتگو با پدرام امینی ابیانه (گیتاریست) به بهانه کنسرت مشترک با کیوان ساکت؛ایلیا امانی | موسیقی ما