برنامه یاد بعضی نفرات
 
در هشتمین قطعه از پروژه‌‌ی موسیقایی «همساز»
در هفتمین بخش از پروژه‌ی «هم‌ساز»
با هنرمندی فرید الهامی، درشن آنند و محمد علی دلنواز
چهارشنبه ششم شهریور ماه با حضور اهالی موسیقی و در فرهنگ‌سرای ارسباران
بهمن ماه در برج ميلاد تهران؛درشن آنند | موسیقی ما