برنامه یاد بعضی نفرات
 
این آلبوم شامل 10 قطعه می‌شود؛
پدر سلطان پاپ می‌سازد؛
در شصت سالگی رخ داد؛
فعلا خریداری پیدا نشده است؛
به زودی انجام می‌شود؛
با یک قرارداد 200 میلیون دلاری؛
22 قطعه برای حراج در نظر گرفته شده است؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (9)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (5)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (7)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (8)؛
در پایتخت اتریش برگزار خواهد شد؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (4)؛
مراسم تدفين مايکل جکسون بيش از 10 ميليون مخاطب داشتمايکل جکسون | موسیقی ما