برنامه یاد بعضی نفرات
 
این خواننده در آستانه جدیدترین اجرایش با گروه «فاخته» به آهنگسازی «رضا موسوی‌زاده» گفترضا موسوی زاده | موسیقی ما