برنامه یاد بعضی نفرات
 
بر اساس موسیقی بختیاری و با خوانندگی «رحیم عدنانی»
با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای رحیم عدنانی
رحیم عدنانیرحیم عدنانی | موسیقی ما