برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آهنگسازی حسین پرنیا و صدای فاضل جمشیدی
فاضل جمشيدي در گفت و گو با موسيقي ما:فاضل جمشيدي | موسیقی ما