برنامه یاد بعضی نفرات
 
گفت‌وگو با ترانه‌سُرا و نوازنده‌ای که خالق بسیاری از ترانه‌های ماندگار موسیقی پاپ است
جوابیه ترانه‌سرای جوان به یادداشت «دلجویی از پیشکسوت ماندگار ترانه»
امیر تاجیکسعید دبیری | موسیقی ما