برنامه یاد بعضی نفرات
 
درباره گروه مَدکان و ترانهٔ محبوب‌شان «درخشش»؛مدکان | موسیقی ما