برنامه یاد بعضی نفرات
 
موزیسین‌های بریتانیایی انتخاب کردند؛
در ضبط آلبوم تازه‌اش؛کلاپتون | موسیقی ما