برنامه یاد بعضی نفرات
 
با خوانندگی حسین نورشرق و حضورِ نوازندگان نام‌آشنانگار اعزازی | موسیقی ما