برنامه یاد بعضی نفرات
 
با خوانندگی حسین نورشرق و حضورِ نوازندگان نام‌آشناسیاوش ولی‌ پور | موسیقی ما