برنامه یاد بعضی نفرات
 
در دومین ویژه برنامه «هم نشینی و دورهمی شب‌های لبخند»حمید عسگری | موسیقی ما