برنامه یاد بعضی نفرات
 
هم‌زمان با شروع پخش مرحله انتخابی از تلویزیون
با داوری اشکان کمانگری، امیریل ارجمند، فلورا سام و عباس غزالیهمآهنگ | موسیقی ما