برنامه یاد بعضی نفرات
 
آیین پایانی هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار شد
با هدف تقویت نهضت سرودخوانی و ترویج هرچه بیشتر سرود حماسی
اجتماع خانوادگی «سلام فرمانده» در مسجد بلال برگزار شد



سلام فرمانده | موسیقی ما