برنامه یاد بعضی نفرات
 
طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر میراث فرهنگیروز ملی موسیقی | موسیقی ما