برنامه یاد بعضی نفرات
 
در مراسم گرامی‌داشت تولد هشتاد و دومین سال تولد رادیو در ایرانسید جواد ذبیحی | موسیقی ما