برنامه یاد بعضی نفرات
 
این گیتار سیم ندارد!؛
توسط اپراتور کریکت صورت می‌گیرد؛
خبری خوش برای دوست‌داران موسیقی؛
با قابلیت انجام چند کار به طور همزمان؛
در ضبط آلبوم تازه‌اش؛
با امکانات بیشتر و جذاب‌تر؛
خبری از دنیای موبایل و کامپیوتر؛
تازه‌های فناوری برای دنیای موسیقی (2)؛
131 سال پیش در چنین روزهایی اتفاق افتاد؛
احیای فناوری منقرض‌شده صنعت موسیقی؛
دانشجویان دانشگاه میشیگان انجام می‌دهند؛
تازه‌های دنیای فناوری برای دوستداران موسیقی؛
رابطه اشتراک‌گذاری موسیقی و ضرر مالی؛
کشف تازه دانشمندان درباره موسیقی؛
توصیه تازه‌ای از پژوهشگران برای دوستداران موسیقی؛
تازه‌های فناوری برای موسیقی؛
کشف جالب پژوهشگران انگلیسی؛
با پیشنهاد کمیسیون اروپا صورت می گیرد؛
تصویب قانون جنجالی دانلود در فرانسه؛
تازه‌های دنیای فناوری و موسیقی؛
مجلس ملی فرانسه تصویب کرد؛
سخت گیری های دولت چین ادامه دارد؛
دست آورد جدید فناوری برای موسیقی؛
خبری از دنیای موبایل و موسیقی؛
دانشمندان و تجربه ای موسیقیایی؛
خبری از موسیقی و فناوری؛
سایت Pirate Bay دوباره فعال می شود؛فناوری | موسیقی ما