برنامه یاد بعضی نفرات
 
برای قطعه «هیچ آشنا» به تهیه‌کنندگی استودیو هفدانگهفدانگ | موسیقی ما