برنامه یاد بعضی نفرات
 
آیین رونمایی از پوئم سمفونی «اروند» با آهنگ‌سازی «امیرحسین سمیعی» برگزار شدپوئم سمفونی اروند | موسیقی ما