برنامه یاد بعضی نفرات
 
به رهبری «بردیا کیارس» و کنسرت مایستری «ارسلان کامکار»
چهاردهم مهرماه و با حضور نادر مشایخی
با پیانونوازی گوتلیب والیش
به مناسبت 17 دسامبر؛
نظر دو پزشک این است؛
خبری دیگر درباره موسیقی کلاسیک؛
پس از کشف این دو اثر تاریخی؛
خبری رویایی برای دوستداران موسیقی کلاسیک؛موتزارت | موسیقی ما