برنامه یاد بعضی نفرات
 
این آلبوم در ماه دسامبر منتشر می‌شود؛
یادداشت علیرضا معتمدی درباره دو اسطوره‌؛
این آلبوم شامل 10 قطعه می‌شود؛
پدر سلطان پاپ می‌سازد؛
در شصت سالگی رخ داد؛
فعلا خریداری پیدا نشده است؛
به زودی انجام می‌شود؛
با یک قرارداد 200 میلیون دلاری؛
22 قطعه برای حراج در نظر گرفته شده است؛
هنوز مشخص نیست ترانه چطور پخش شده؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (32)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (31)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (30)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (27)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (25)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (24)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (22)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (17)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (16)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (14)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (15)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (12)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (11)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (9)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (5)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (7)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (8)؛
در پایتخت اتریش برگزار خواهد شد؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (4)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (1)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (2)؛
حواشی درگذشت سلطان پاپ (3)؛
مردم لس آنجلس خواستار این موضوع شدند؛
زندگی سلطان پاپ بر روی پرده سینما؛سلطان پاپ | موسیقی ما