برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور فاروق رحمانی، دامون شش بلوکی، فواد توحیدی، مجتبی قیطاقی و ...
با حضور هنرمندانی چون فواد توحیدی، دامون شش بلوکی، فاروق رحمانی و ...مجتبی قیطاقی | موسیقی ما