برنامه یاد بعضی نفرات
 
توسط مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
فرزند کوچک استاد «محمدرضا شجریان» خاطره‌ای از او نقل کردرایان شجریان | موسیقی ما