برنامه یاد بعضی نفرات
 
«علی قمصری» با دوتارنوازان تربت جام نواخت



پروژه‌ی تار ایرانی | موسیقی ما