برنامه یاد بعضی نفرات
 
بر اساسِ ترانه‌ای از علی روئین‌تن و با موسیقی داریوش تقی‌پورفیلم زد و بند | موسیقی ما