برنامه یاد بعضی نفرات
 
با اهنگ‌سازی و تک نوازی کنترباس «مهدی کلانتری»
با احترام به تلاش‌های ارزشمند جامعه پزشکی و کادر درمانکادر درمان | موسیقی ما