برنامه یاد بعضی نفرات
 
یادبود مجازی بزرگداشت «عبدالوهاب شهیدی» با حضور حسن ناهید، کیوان ساکت، پوریا اخواص و شاهرخ شهیدی برگزار شدفروغ بهمن پور | موسیقی ما