برنامه یاد بعضی نفرات
 
پس از سال‌ها فعالیت به عنوان صدابردار کنسرت با هنرمندان مطرحفرید زمانی | موسیقی ما