برنامه یاد بعضی نفرات
 
با اجرای آثاری برای فلوت و پیانو در پروژه «ابسترکتوم»
در قالب پروژه‌ گفت‌وگوهای مجازی نشر موسیقی پتریکور
با آهنگ‌سازی علیرضا مشایخی، نادر مشایخی، رضا والی، امین شریفی، گلفام خیام و ...امین شریفی | موسیقی ما