برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده‌ی مشهور رونمایی آلبوم خود را با صورت باندپیچی انجام دادسلبریتی | موسیقی ما