برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده‌ی مشهور رونمایی آلبوم خود را با صورت باندپیچی انجام دادد ویکند | موسیقی ما