برنامه یاد بعضی نفرات
 
در آستانه برگزاری این رویداد در روز بیست و دوم شهریور اعلام شد
پس از ده‌ها همکاری موفق با چهره‌های سرشناس
با تک نوازی تار میلاد محمدی و هم‌زمان با سال‌روز بمباران شیمیایی حلبچه



آژانس هنری چآرت | موسیقی ما