برنامه یاد بعضی نفرات
 
شب‌های موسیقی فارابی برگزار می‌شود
ماخولا در دانشگاه هنر کنسرت پژوهشی برگزار می‌کندفارابی | موسیقی ما