برنامه یاد بعضی نفرات
 
دوازدهم آبان‌ماه و با آثاری از برامس، شوستاکویچ، راخمانینف، چایکوفسکی، فوره و پولنکشوستاکویچ | موسیقی ما